சனி, 19 செப்டம்பர், 2009

குரு வணக்கம்

குருநாதா!குருநாதா!
ஈஸ்வரப்பட்டா குருநாதா!
சச்சிதானந்த பிரபுவே குருநாதா !
குருநாதா!குருநாதா!
சகலமும் நீயே குருநாதா!
அம்மையப்பனே குருநாதா!
அறிவொளி தருவாய் குருநாதா!
என்றும் நீயே குருநாதா!
ஏற்றம் தருவாய் குருநாதா!
இன்னருள் தருவாய் குருநாதா!
ஓங்கி நிற்பாய் குருநாதா!
ஓம்காரப்பனே குருநாதா!
உன்னை வழிபடவே குருநாதா!
ஊக்கம் தருவாய் குருநாதா!
ஒளியின் ஒலியாய் குருநாதா!
ஐக்கியமாகிடுவாய் குருநாதா!
குருநாதா!குருநாதா!
சற்குருநாதா குருநாதா!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக